Egzaminy zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK ADMINISTRACJI

EGZAMIN TEORETYCZNY
11 stycznia 2018 r.  (czwartek)
GODZINA: 10:00


EGZAMIN PRAKTYCZNY
10 stycznia 2018 r. (środa)

GODZINA: 9:00

Kwalifikacja:   A.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
11 stycznia 2018 r.  (czwartek)
GODZINA: 12:00 - A.36
GODZINA: 14:00 - A.65EGZAMIN PRAKTYCZNY
15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) - A.65
GODZINA: 9:00
17 stycznia 2018 r. (środa) - A.36
GODZINA: 9:00


 

Kwalifikacja:  A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
                        A.36 - Prowadzenie rachunkowości
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
FLORYSTA

EGZAMIN TEORETYCZNY
11 stycznia 2018 r.  (czwartek)

GODZINA 12:00

EGZAMIN PRAKTYCZNY
31 stycznia 2018 r. (środa)
GODZINA: 12:00 i 16:00


 

Kwalifikacja:  R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
OPIEKUN MEDYCZNY
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
11 stycznia 2018 r.  (czwartek)

GODZINA: 14:00

EGZAMIN PRAKTYCZNY
30 stycznia 2018 r. (wtorek)
GODZINA: 8:00 i 12:00

 

Kwalifikacja: Z.04 -  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Adres:   Dzięgielów