Aktualności

02.09.2022 10:56

Plan zajęć

Plan zajęć będzie dostępny 7 września.

Daty rozpczęcia zajęć dla poszczególnych semestrów oraz kierunków:

LO sem. I - 11.09

III, V, VI - 10.09

OM I semestr - 11.09

OM sem III - 9.09

BHP, Administracja, Florysta - 10.09

02.09.2022 09:08

Deklaracja egzamin zawodowy styczeń 2023r.

W załączniku do pobrania jest Deklaracja, dla osób, które będą zdawać egzamin zawodowy z Opiekuna Medycznego oraz Technika BHP w styczniu 2023r. Osoby będące na semestrze III Opiekuna Medycznego oraz IV semestrze Technika BHP proszone są o wydrukowanie Deklaracji, wypisanie jej oraz dostarczenie do Sekretariatu lub przesłanie skanem na maila na ideaszkola@gmail.com do dnia 15.09.2022r.

 

02.09.2022 08:48

Numer konta do wpłat

Opłata miesięczna w semestrze wrzesień 2022 - styczeń 2023 wynosi 100 zł za miesiąc. Można już dokonywać wpłat za miesiąc wrzesień 2022 lub 500 zł za cały semestr.

 

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.

24.08.2022 06:21

Logowanie do strefy słuchacza

Nowi Słuchacze rozpoczynający naukę od września zalogować się do strefy słuchacza będą mogli dopiero we wrześniu. Poniżej istrukcja jak to zrobić.

Słuchacze, którzy kontynuują naukę w naszej szkole, wszelkie zmiany dotyczące semestru itd. również będą widzieć we wrześniu.

 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667

16.08.2022 10:01

Statuty Szkoły

Przypominamy, że Statut Szkoły dostępny jest do wglądu dla każdego Słuchacza w Sekretariacie Szkoły ul. Bogedaina 43 w czasie pracy Sekretariatu.