Aktualności

05.07.2022 08:12

Poprawa z matury

W  dniu 23.08.2022r. odbędą się egzaminy maturalne poprawkowe, dla osób, które nie zdały z jednego przedmiotu. Każda osoba, która chce przystąpić do poprawki musi złożyć  do dnia 12.07.2022r. deklarację przystąpienia do poprawki. Deklaracje można przesyłać mailowo (prosimy telefonicznie sprawdzić czy deklaracja dotarła), oddać w Sekretariacie lub wrzucić do Skrzynki przed Sekretariatem.

 

20.06.2022 07:48

EGZAMINY POPRAWKOWE

W dniu 27.08.2022r. o godzinie 9:00 w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędą się egzaminy poprawkowe, dla osób, które nie zaliczyły semestru.

14.06.2022 06:50

WAŻNE !

W dniu 18.06.2022r. o godzinie 9:00 w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędą się egzaminy, dla osób, które nie pisały egzaminów końcowych.

Termin obowiązuje wszystkie semestry i wszystkie kierunki.

14.06.2022 06:43

Przypomnienie

Przypominamy, aby ukończyć semestr i zostać klasyfikowanym należy dokonać opłat za miesiąc maj oraz czerwiec. Termin ostateczny to 20.06.2022r.

08.06.2022 08:57

WAŻNE

Drodzy Słuchacze,

Przypominamy o terminowych wpłatach. Dokładne informacje znajdują się po zalogowaniu w Strefie Słuchacza.