Aktualności

22.03.2022 09:51

UWAGA !

Semestr IV oraz semestr V proszę sprawdzić informację w Strefie Słuchacza.

18.03.2022 10:30

UWAGA !!!

Dnia 26.03.2022r. w ramach zajęć dydaktycznych odbędzie się obowiązkowe szkolenie pt.:

„Rekonstrukcja i przewidywanie zanieczyszczenia powietrza i związanego z nim zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi”.

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie jest obowiązkowe, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

10.03.2022 10:22

UWAGA !

W dniu 11.03.2022r. Sekretaiat Szkoly będzie czynny od godziny 9:00.

08.03.2022 12:58

Adres zajęć edukacyjnych

Zajęcia edukacyjne odbywają się pod adresem:

 

Zespół Szkół Nr 1

ul. Kazimierza Wielkiego 5

43-200 Pszczyna

(wejście od boiska)

22.02.2022 11:10

II Egzamin poprawkowy

W dniu 26.02.2022r. o godzinie 9:00 w Szkole na ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędzie się drugi (ostatni) egzamin poprawkowy.

Jest to ostatnia szansa na zaliczenie przedmiotów.