Aktualności

12.11.2021 14:11

Informacja dla LO sem. V

UWAGA ! INFORMACJA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

Słuchacze semestru V zobowiązani są do zalogowania się na strefie słuchacza celem pobrania i wydrukowania materiałów dydaktycznych z j. angielskiego na zjazd 13-14.11.2021r.

05.11.2021 14:50

Informacja dla sem. I i VI LO

UWAGA ! INFORMACJA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

Słuchacze semestru I oraz semestru VI zobowiązani są do logowania się na strefie słuchacza celem pobrania i wydrukowania materiałów dydaktycznych na zjazd 6-7.11.2021r.

                                           Praca kontrolna oraz zadania na egzamin SEMESTR I

                                                                             [GALLERY 756 Praca kontrolna oraz zadania na egzamin]

                                                         Praca kontrolna SEMESTR VI

                                                                                      [GALLERY 757 Praca kontrolna VI semestr]

 

11.10.2021 09:14

Zmiana terminiu zjazdu

UWAGA!

ZMIANA TERMINU ZJAZDU Z 30-31 PAŹDZIERNIKA 2021 NA 13-14 LISTOPADA 2021!!!!

PROSIMY ŚLEDZIĆ PLANY ZAJĘĆ NA STREFIE SŁUCHACZA.

20.09.2021 12:07

MATURA 2022

UWAGA MATURZYŚCI!

Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego zobowiązane są do wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu do 24.09.2021.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących
przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny

Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Deklaracja:

 

13.08.2021 12:11

Egzaminy poprawkowe

W dniu 19.08.2021 o godz. 16:30 odbędą się egzaminy poprawkowe.

Prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem w celu potwierdzenia przybycia.