Aktualności

11.09.2023 13:46

MATURA MAJ 2024

Osoby przystępujące do Matury w Maju 2024r. po raz pierwszy oraz osoby chcące poprawiać maturę zobowiązani są do 30.09.2023r. do Sekretariatu Szkoły przy ul. Bogedaina 43 oddać wypisaną ręcznie deklarację przystąpienia do matury lub przesłać na adres mailowy ideaszkola@gmail.com. Deklarację można wrzucić do skrzynki przed Sekretariatem. Absolwenci podchodzą do matury w nowej formule 2023.

 Osoby, które zdają maturę po raz 1 oraz osoby poprawiające maturę obowiązkowo muszą zdawać matury ustne z języka polskiego oraz z języka angielskiego (proszę to zaznaczyć na deklaracji). Osoby, które poprawiają podchodzą do matury w formule 2015.

11.09.2023 12:57

PŁATNOŚCI ZA SZKOŁĘ

Opłata miesięczna w semestrze wrzesień 2023 - styczeń 2024 wynosi 200 zł za miesiąc.

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.

11.09.2023 12:19

ZALICZENIE semestru (egzamin)

Zaliczenie semestru na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu

(osoba nieobecna na zaliczeniu otrzymuje ocenę niedostateczną - wpisaną do dziennika! )

Pierwsza poprawka - termin wyznaczony w sesji egzaminacyjnej

sesja zimowa od 12 stycznia do 28 stycznia 2024

Druga poprawka - termin wyznaczony w sesji  egzaminacyjnej

08.09.2023 12:49

UWAGA

NASTĄPIŁA ZAMIANA PLANU DLA SEMESTRU V LICEUM - ZAJĘCIA Z DNIA 10.09.23R. ZOSTAJA ODWOŁANE !!!

31.08.2023 12:48

OPŁATA ZA WRZESIEŃ

 

Przypominamy o płatności za miesiąc wrzesień 200zł, którą  należy dokonać do 15-go września.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.