Aktualności

18.03.2020 08:08

Strefa Słuchacza ❗️❗️❗️

Ostatnie dni były czasem intensywnej i wytężonej pracy dla wszystkich w Szkole IDEA. Wszystko po to, aby w pełni uruchomić zdalny system kształcenia przygotowany dla naszych słuchaczy.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących kształcenia on-line, od piątku 20 marca przechodzimy w tryb realizacji zajęć w trybie zdalnym. Nasi dydaktycy rozpoczęli prace nad przygotowaniem potrzebnych materiałów wkrótce po ogłoszeniu decyzji MNiSW. Wierzymy, że taka forma zajęć szybko stanie się dla naszych słuchaczy naturalnym sposobem nauki i przekazywania informacji. Zapewniamy również, że bez względu na okres zawieszenia zajęć, cykl kształcenia zostanie zrealizowany.

16.03.2020 12:04

W jaki sposób zajęcia zostaną odrobione?

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła IDEA w Pszczynie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 14 kwietnia 2020.

W jaki sposób zajęcia zostaną odrobione?
Trwają prace nad uruchomieniem trybu e-learningowego. O wszystkich postępach będziemy informować za sprawą mediów społecznościowych.
Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany, a szkoła pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

13.03.2020 11:50

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła IDEA w Pszczynie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 14 kwietnia 2020.

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne w okresie zawieszenia zajęć sekretariat Szkoły przy ul. Bogedaina 43 będzie nieczynny. Wszystkie bieżące sprawy będzie można załatwić za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ 518 430 901, e-mail: ideaszkola@gmail.com, idea.pszczyna@gmail.com

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy wkrótce.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Dyrektor Szkoły IDEA mgr inż. Jerzy Szynkowski

04.03.2020 15:00

Uwaga !

Profilatyka zdrowotna ! Plakaty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

08.02.2020 10:12

Zajęcia Informatyka 09.02.2020

Uwaga ! Zajęcia z Informatyki z dnia 09.02.2020 dla semstru II Liceum Ogólnokształcącego zostały przeniesione. Termin na jaki zajęcia będą przeniesione będzie podany na strefie słuchacza.