Aktualności

03.11.2020 08:34

Zjazd V 07-08.11.2020 r. - ZDALNE NAUCZNIE

Uwaga!

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły IDEA najbliższy zjazd tj. 07 - 08 listopada 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym.

Słuchacze zobowiązani są do logowania się na strefie słuchacza celem pobrania materiałów dydaktycznych.

Brak logowania w terminie od 07 - 09 listopada 2020 r. będzie skutkował skreśleniem z listy słuchacza.

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667

20.10.2020 09:07

Zjazd IV 24-25.10.2020 r. - ZDALNE NAUCZNIE

Uwaga!

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły IDEA najbliższy zjazd tj. 24 i 25 października 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym.

Słuchacze zobowiązani są do logowania się na strefie słuchacza celem pobrania materiałów dydaktycznych.

Brak logowania w terminie od 24-26 października 2020 r. będzie skutkował skreśleniem z listy słuchacza.

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667

 

17.09.2020 13:50

UWAGA ! - Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

W dni zjazdowe tj. 19-20.09.2020 r. wejście dla Słuchaczy Szkół IDEA odbędzie się w godzinach  7:30 - 8:00 dla rozpoczynających zajęcia od godziny 8:00. Natomiast dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia o godzinie 12:05 wejście możliwe będzie w godzinach 11:30 - 12:05.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach Szkół IDEA wchodzą wejściem od strony boiska.

Obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury.

Prosimy o punktualne przybycie słuchaczy na zajęcia, ponieważ po czasie w/w na wejście - obiekt szkoły będzie zamknięty.

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ !!!

19.06.2020 08:05

ZALICZENIA

UWAGA! 

Ostatni zjazd przed nami. Wysłanie testów i egzaminów w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego przedmiot jest podstawą wystawienia oceny końcowej. 

05.06.2020 13:30

UWAGA MATURZYŚCI!

SŁUCHACZE SZKOŁY IDEA DO SZKOŁY WCHODZĄ OD STRONY BOISKA!