Aktualności

13.03.2020 11:50

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła IDEA w Pszczynie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 14 kwietnia 2020.

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne w okresie zawieszenia zajęć sekretariat Szkoły przy ul. Bogedaina 43 będzie nieczynny. Wszystkie bieżące sprawy będzie można załatwić za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ 518 430 901, e-mail: ideaszkola@gmail.com, idea.pszczyna@gmail.com

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy wkrótce.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Dyrektor Szkoły IDEA mgr inż. Jerzy Szynkowski

04.03.2020 15:00

Uwaga !

Profilatyka zdrowotna ! Plakaty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

08.02.2020 10:12

Zajęcia Informatyka 09.02.2020

Uwaga ! Zajęcia z Informatyki z dnia 09.02.2020 dla semstru II Liceum Ogólnokształcącego zostały przeniesione. Termin na jaki zajęcia będą przeniesione będzie podany na strefie słuchacza.

14.08.2019 14:09

Egzamin Maturalny - termin poprawkowy

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

Egzamin w terminie poprawkowym odbywa się w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu w sesji głównej.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
 

 

03.07.2019 09:16

MATURA

4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających →

Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła, przekazane podczas egzaminów matralnych.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie 4 lipca 2019 roku od godz. 12.00

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. (do pobrania Załącznik 7a na stronie www.oke.jaworzno.pl – Wnioski i druki).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.