Aktualności

16.08.2022 10:01

Statuty Szkoły

Przypominamy, że Statut Szkoły dostępny jest do wglądu dla każdego Słuchacza w Sekretariacie Szkoły ul. Bogedaina 43 w czasie pracy Sekretariatu.

15.07.2022 06:59

EGZAMINY POPRAWKOWE

W dniu 27.08.2022r. o godzinie 9:00 w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędą się egzaminy poprawkowe, dla osób, które nie zaliczyły semestru.

15.07.2022 06:57

Nabór wrzesień 2022r.

Trwa nabór na wrzesień 2022r.

→Technik BHP

→Technik Administracji

→Florysta

→Opiekun Medyczny (ostatnie wolne miejsca)

→oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ostanie wolne miejsca).

 

Zapraszamy do zapisów on-line oraz w Sekretariacie szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 518430901.

05.07.2022 08:12

Poprawa z matury

W  dniu 23.08.2022r. odbędą się egzaminy maturalne poprawkowe, dla osób, które nie zdały z jednego przedmiotu. Każda osoba, która chce przystąpić do poprawki musi złożyć  do dnia 12.07.2022r. deklarację przystąpienia do poprawki. Deklaracje można przesyłać mailowo (prosimy telefonicznie sprawdzić czy deklaracja dotarła), oddać w Sekretariacie lub wrzucić do Skrzynki przed Sekretariatem.

 

20.06.2022 07:48

EGZAMINY POPRAWKOWE

W dniu 27.08.2022r. o godzinie 9:00 w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędą się egzaminy poprawkowe, dla osób, które nie zaliczyły semestru.