Aktualności

08.02.2020 10:12

Zajęcia Informatyka 09.02.2020

Uwaga ! Zajęcia z Informatyki z dnia 09.02.2020 dla semstru II Liceum Ogólnokształcącego zostały przeniesione. Termin na jaki zajęcia będą przeniesione będzie podany na strefie słuchacza.

14.08.2019 14:09

Egzamin Maturalny - termin poprawkowy

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

Egzamin w terminie poprawkowym odbywa się w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu w sesji głównej.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
 

 

03.07.2019 09:16

MATURA

4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających →

Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła, przekazane podczas egzaminów matralnych.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie 4 lipca 2019 roku od godz. 12.00

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. (do pobrania Załącznik 7a na stronie www.oke.jaworzno.pl – Wnioski i druki).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

31.05.2019 18:35

Uwaga ! Sesja egzaminacyjna czerwiec 2019

Uwaga ! Od dnia 01 czerwca 2019 rozpoczyna się sesja egzaminacyjna w Szkole IDEA ! Nieobecność na zaliczeniach skutkuje nieklasyfikowaniem i skreśleniem z listy słuchaczy ! Życzymy powodzenia na sesji :) samych pozytywnych wyników :)

24.05.2019 12:44

ZAJĘCIA 25 - 56 MAJA 2019!

Z POWODU WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU ZAJĘCIA Z 25 - 26 MAJA 2019R. ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA 1 - 2 CZERWCA 2019R.