Aktualności

02.09.2022 08:48

Numer konta do wpłat

Opłata miesięczna w semestrze wrzesień 2022 - styczeń 2023 wynosi 100 zł za miesiąc. Można już dokonywać wpłat za miesiąc wrzesień 2022 lub 500 zł za cały semestr.

 

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.

24.08.2022 06:21

Logowanie do strefy słuchacza

Nowi Słuchacze rozpoczynający naukę od września zalogować się do strefy słuchacza będą mogli dopiero we wrześniu. Poniżej istrukcja jak to zrobić.

Słuchacze, którzy kontynuują naukę w naszej szkole, wszelkie zmiany dotyczące semestru itd. również będą widzieć we wrześniu.

 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667

16.08.2022 10:01

Statuty Szkoły

Przypominamy, że Statut Szkoły dostępny jest do wglądu dla każdego Słuchacza w Sekretariacie Szkoły ul. Bogedaina 43 w czasie pracy Sekretariatu.

15.07.2022 06:59

EGZAMINY POPRAWKOWE

W dniu 27.08.2022r. o godzinie 9:00 w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 odbędą się egzaminy poprawkowe, dla osób, które nie zaliczyły semestru.

15.07.2022 06:57

Nabór wrzesień 2022r.

Trwa nabór na wrzesień 2022r.

→Technik BHP

→Technik Administracji

→Florysta

→Opiekun Medyczny (ostatnie wolne miejsca)

→oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ostanie wolne miejsca).

 

Zapraszamy do zapisów on-line oraz w Sekretariacie szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 518430901.