Egzaminy zawodowe

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
FLORYSTA SEM. II

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
08.06.2021 r. godz. 8:00


EGZAMIN PRAKTYCZNY
12.06. 2021 r. godz. 8:00, 11:00

 

EGZAMIN POPRAWKOWY TEORETYCZNY

22.06.2021 r. 12:00

RL.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Kwalifikacja:  OGR.1 - Wykonywanie kompozycji florystycznych
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
OPIEKUN MEDYCZNY SEM. II
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
08.06.2021 r. godz. 11:30

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna


EGZAMIN PRAKTYCZNY
15.06.2021 r. godz. 8:00, 11:00, 14:00, 17:00

 

Kwalifikacja: MED.03 -  Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Adres:   ul. Księdza Kulisza 47
              43-445 Dzięgielów
              EMAUS  Ewangelicki Dom Opieki

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK ADMINISTRACJI SEM. IV


EGZAMIN TEORETYCZNY
08.06.2021 r. godz. 9:30

EGZAMIN PRAKTYCZNY
07.06.2021 r. godz. 9:00


 

Kwalifikacja: EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna 

 

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEM. III
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
12.01.2021 r. godz. 10:00


EGZAMIN PRAKTYCZNY
11.01.2021 r. godz. 9:00 i 13:00

EGZAMIN POPRAWKOWY PRAKTYCZNY

07.06.2021 r. godz. 9:00

Kwalifikacja: BPO.01  - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

EGZAMIN POPRAWKOWY PRAKTYCZNY

21.06.2021 r. godz. 13:00

Kwalifikacja: MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna