Florysta

 

Czas trwania nauki: 2 semestry

 
Kwalifikacje: 

OGR.01- Wykonywanie kompozycji florystycznych
 

Kod zawodu:  343203

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

            Głównym zadaniem Florysty jest tworzenie dekoracji roślinnych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się on także oprawą wizualną uroczystości i imprez np. ślubów, komunii, festiwali oraz kompleksową dekoracją wnętrz stosując rośliny cięte i doniczkowe.

             Florysta wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.   

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

    Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie florysta potrafi:

          -korzystać z programów komputerowych wspomagających świadczenie usług florystycznych,

          -oceniać wartość, jakość oraz przydatność materiału florystycznego,

          -sporządzać i odczytywać dokumentację projektową dekoracji roślinnych,

          -dobierać materiały florystyczne do wykonywania dekoracji roślinnych,

          -Stosować różne techniki wykonywania dekoracji roślinnych,

          -wykonywać dekoracje roślinne wykorzystując współczesne trendy oraz wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych,

          -prowadzić sprzedaż materiałów i wyrobów florystycznych,

          -przechowywać materiały i wyroby florystyczne,

          -przygotowywać i pakować do transportu materiały i wyroby florystyczne,
a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          -przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          -udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach z agrożenia zdrowia i życia,

          -stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony  danych osobowych,

          -posługiwać  się  językiem  obcym  oraz  korzystać  z  obcojęzycznych  źródeł  informacji  w  zakresie  realizacji  zadań zawodowych,

          -organizować pracę małego zespołu.