Matura 2021

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

 

UWAGA !

MATURA 2021 - BRAK MATUR USTNYCH, NIEOBOWIĄZKOWE ROZSZERZENIA !

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 
JĘZYK POLSKI 

POZIOM PODSTAWOWY 

04.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00

POZIOM ROZSZERZONY

10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00


Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

Na egzamin maturalny obowiązkowo należy mieć: 

 • długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem
 • dowód osobisty

 

CZĘŚĆ PISEMNA 
MATEMATYKA 

POZIOM PODSTAWOWY 

05.05.2021 r. (środa) godz. 9:00

POZIOM ROZSZERZONY

11.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza        Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

Na egzamin maturalny obowiązkowo należy mieć: 

 • długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem
 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • dowód osobisty

 

CZĘŚĆ PISEMNA 
JĘZYK ANGIELSKI 

POZIOM PODSTAWOWY 

06.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00

POZIOM ROZSZERZONY

07.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00


Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

Na egzamin maturalny obowiązkowo należy mieć: 

 • długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem
 • dowód osobisty

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 
GEOGRAFIA 

POZIOM ROZSZERZONY
 

13.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

Na egzamin maturalny obowiązkowo należy mieć: 

 • długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • lupa
 • dowód osobisty

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA
BIOLOGIA

POZIOM ROZSZERZONY

12.05.2021 r. (środa) godz. 9:00


Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza        Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA
JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM ROZSZERZONY

07.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza        Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna