OPŁATY

 

 

 

OSOBY, KTÓRE NIE UREGULUJĄ OPŁAT DO DNIA 31.05.2023R. NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO SESJI EGZAMINACYJNEJ I ZOSTANĄ SKREŚLONE Z LISTY SŁUCHACZY. !!!!

 

Nieobecnośc na egzaminach w pierwszym terminie skutkuje oceną niedostateczną. Terminy poprawkowe(dodatkowe) w wyznaczonym terminie w sierpniu.

W związku z powyższym takie osoby obowiązuje płatność za lipiec i sierpień. !!!

 

 

Opłata miesięczna w semestrze luty 2023 - czerwiec 2023 wynosi 200 zł za miesiąc.

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.