PRAKTYKI

W Szkole Policealnej każdy Słuchacz musi odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Słuchacz praktyki odbywa w trakcie nauki, a zakończyć musi je przed dopuszczeniem go do egzaminu zawodowego.

 

Opiekun Medyczny - 210 godzin praktyk: na semestrze II - 100 godzin, na semestrze III 110 godzin

Technik BHP - 140 godzin praktyk: na semestrze II - 70 godzin, na semestrze III - 70 godzin

Technik Administracji - 140 godzin praktyk: na semestrze II lub III - 70 godzin, na semestrze IV - 70 godzin

Florysta - 140 godzin praktyk: na semestrze I - 70 godzin, na semestrze II - 70 godzin