Technik Informatyk

 

Czas trwania nauki:  4 semestry

 
Kwalifikacje: 

EE.08 -
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 

Kod zawodu:  351203

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

          Technik informatyk opracowuje, uruchamia oraz obsługuje własne programy komputerowe . Projektuje i wykonuje bazy danych, administruje bazy danych. Obsługuje lokalne sieci komputerowe. Potrafi programować w wybranych językach. Tworzy i zarządza stronami WWW. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat elementów składowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Technik Informatyk potrafi naprawić ewentualne usterki sprzętu komputerowego.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie technik informatyk  potrafi:

          –urządzać, dokumentować i obsługiwać stanowisko komputerowe,

          –wykonywać montaż i modernizację komputerów osobistych z dobranych podzespołów,

          –instalować, konfigurować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje użytkowe,

          –przygotowywać do pracy i konserwować urządzenia peryferyjne,

          –naprawiać komputery osobiste, urządzenia peryferyjne oraz programowanie,

          –projektować, montować i diagnozować lokalne sieci komputerowe,

          –konfigurować serwery oraz urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe oraz sieci wirtualne,

          –zarządzać lokalną siecią komputerową,

          –projektować, tworzyć i publikować witryny internetowe,

          –projektować, tworzyć, modyfikować i naprawiać relacyjne bazy danych,

          –zarządzać bazami danych,

          –wykonywać aplikacje internetowe realizujące zadania po stronie klienta oraz serwera, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu