Aktualności

28.11.2023 11:25

ZALICZENIE SEMESTRU (EGZAMIN)

Zaliczenie semestru na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu

(osoba nieobecna na zaliczeniu otrzymuje ocenę niedostateczną - wpisaną do dziennika! )

Pierwsza poprawka - termin wyznaczony w sesji egzaminacyjnej

sesja zimowa od 12 stycznia do 28 stycznia 2024

Druga poprawka - termin wyznaczony w sesji  egzaminacyjnej

06.11.2023 09:22

INFORMACJA

W DNIU 20.11.2023R. SEKRETARIAT SZKOŁY BĘDZIE NIECZYNNY.

31.10.2023 11:13

WAŻNE !

Przypominamy, o opłatach za miesiąc wrzesień i październik. Zgodnie ze Statutem Szkoły osoby, które nie zapłaciły dwóch miesięcy za Szkołę zostaną skreślone z listy słuchaczy.

Opłata miesięczna w semestrze wrzesień 2023 - styczeń 2024 wynosi 200 zł za miesiąc.

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Numer konta do wpłat: ING 91 1050 1070 1000 0090 3162 5891

Tytuł przelewu: kierunek, semestr, nazwisko i imię np. BHP, sem. II, Kowalska Anna.

05.10.2023 16:16

INFORMACJA

W DNIU 06.10.2023R.(PIĄTEK) SEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH 10-16

12.09.2023 11:01

EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ 2024

W załączniku do pobrania jest deklaracja, dla osób, które będą zdawać egzamin zawodowy z Opiekuna Medycznego oraz Technika BHP w styczniu 2024r. Osoby będące na semestrze III Opiekuna Medycznego oraz Technika BHP proszone są o wydrukowanie deklaracji, wypisanie jej oraz dostarczenie do Sekretariatu lub przesłanie na maila ideaszkola@gmail.com do dnia 20.09.2023r.