Opiekun Medyczny (Stacjonarnie)

 

Czas trwania nauki:  3 semestry

 
Kwalifikacje:

MED.14 - Świadczenie usług medyczno - pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 

Kod zawodu:  532102

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

            Kwalifikacje zdobywane na tym kierunku uprawniają do podejmowania pracy jako opiekun medyczny w całej Unii Europejskiej! Szczególnie rozchwytywani są opiekunowie medyczni w Niemczech, gdzie płaca kilkukrotnie przewyższa polskie wynagrodzenia.

           W Polsce, jako w kraju ze starzejącym się społeczeństwem oferty pracy związane z opieką nad osobami starszymi i schorowanymi również zaczynają się pojawiać coraz częściej. Możesz więc znaleźć bardzo opłacalną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą!

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe w  zawodzie opiekun  medyczny potrafi:

          –rozpoznawać  objawy iprzyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych,

          –przestrzegać zasad  aseptyki i antyseptyki

          –zaspokajać  potrzeby bio-psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej,

          –dobierać metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,

          –pomagać  osobie chorej i niesamodzielnej w czynnościach życia codziennego,

          –udzielać wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych,

          –pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków,

          –stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową,

          –posługiwać się językiem migowym,

          –wykonywać zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze,

          –prowadzić edukację w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i zdrowego stylu życia,

          –współpracować z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym,

          –uczestniczyć w procesie usprawniania i rehabilitacji osoby chorej i niesamodzielnej, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony  danych osobowych,

          –posługiwać  się  językiem  obcym  oraz  korzystać  z  obcojęzycznych  źródeł  informacji  w  zakresie  realizacji  zadań zawodowych.