Plan zajęć

 

Uwaga ! Sprawy słuchaczy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną

Wtorek-Piątek od godziny  8:00 do 16:00

PLAN ZAJĘĆ 17-19.09.2021

 

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM!

Uwaga!

Prosimy w tytule maili wysyłanych do nauczycieli wpisywać imię, nazwisko, kierunek i semestr.

Informujemy, że maile w tytule których NIE będzie wpisanego imienia, nazwiska, kierunku oraz semestru

(np LO semstr 3, Florysta semestr 2 itp.) NIE BĘDĄ otwierane.

 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

 

Przykład:

Anna Nowak   PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ 667

Login: Nowak

Hasło: AN667