Plan zajęć

 

Uwaga ! Sprawy słuchaczy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Plan zajęć na zjazd 

                                                 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 

semestr V - 29.01 godz. 9:00 stacjonarne zaliczenie z matematyki

semestr VI - 29.01 godz. 9:00 stacjonarne zaliczenie z matematyki

Semestry: I, II, III oraz IV - zajęcia on-line.

Dodatkowo w sobotę na godzinę 9:00 przychodzą wszystkie osoby, które mają pisać zaliczenie z przyrody, biologii i chemii.

 

SZKOŁA POLICEALNA:

Opiekun Medyczny zajęcia się odbywają normalnie według planu.

Technik BHP oraz Technik Administracji - zajęcia on-line

 

 

                                             

 

Uwaga!

Prosimy w tytule maili wysyłanych do nauczycieli wpisywać imię, nazwisko, kierunek i semestr.

Informujemy, że maile w tytule których NIE będzie wpisanego imienia, nazwiska, kierunku oraz semestru

(np LO semstr 3, Florysta semestr 2 itp.) NIE BĘDĄ otwierane.

 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

 

Przykład:

Anna Nowak   PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ 667

Login: Nowak

Hasło: AN667