Plan zajęć

 

LICEUM SEMESTR I - to osoby po szkole podstawowej oraz gimazjum

LICEUM SEMESTR III - to osoby to szkole zawodowej oraz szkole branżowej I-go stopnia

 

UWAGA ! Plan zajęć na zjazd 27.11.2022 R. dla Liceum sem. V oraz VI Szczyrk           

     

       

 Plan zajęć na zjazd 25-27.11.2022 R.          

                

 

 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak   PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ 667

Login: Nowak

Hasło: AN667