Plan zajęć

 

LICEUM SEMESTR I - to osoby po szkole podstawowej oraz gimazjum

LICEUM SEMESTR III - to osoby po szkole zawodowej oraz szkole branżowej I-go stopnia

 

 Plan zajęć na zjazd 08-10.12.23R.

 

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna 

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak   PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ 667

Login: Nowak

Hasło: AN667