Kontakt

Policealna Szkoła i Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych IDEA

 

                   

   Kom:  518 430 901

   Tel:  (32) 441 43 18

   E-mail:   ideaszkola@gmail.com

   Sekretariat i biuro rekrutacji:

                  ul. Bogedaina 43,
                  43-200 Pszczyna

   

 

Godziny urzędowania sekretariatu dla słuchaczy:
 

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek:  8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 9:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 16:00
   

           ZAŚWIADCZENIA WYDAJEMY W DNIU NASTĘPNYM.

          (chyba, że zgłoszone zostało wcześniej telefonicznie).

 

 

____________________________________________________________

Dyrektor Szkoły:

e-mail: dyrektor.szkolaidea@gmail.com
Dyżury Dyrektora:
W dni zjazdowe 

______________________________________

 

        Sekretariat i biuro rekrutacji
        Szkoły IDEA:

 

                 ul. Bogedaina 43
                 43-200 Pszczyna

 

                       

 

         Zajęcia edukacyjne
         odbywają się pod adresem:


                  Zespół Szkół nr 1
                  ul. Kazimierza Wielkiego 5
                  43-200 Pszczyna