KADRA

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcące dla Dorsłych IDEA w Pszczynie

Język Polski

mgr Bożena Sadlik - 

mgr Urszula Wadowska - urszula.wadowska@ideaszkola.edu.pl

Matematyka:

mgr Mariola Grajcarek - mariola.grajcarek@ideaszkola.edu.pl

mgr Klaudia Janosz - klaudia.janosz@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski:

mgr Aleksandra Szlachta - 

Historia,  Historia i społeczeństwo:

mgr Piotr Toma - piotr.toma@ideaszkola.edu.pl

Biologia, Chemia:

mgr Anna Kobiela - 

Fizyka:

mgr Stanisława Szajna

Geografia:

mgr Magdalena Krystian - magdalena.krystian@ideaszkola.edu.pl

Informatyka:

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

Biznes i zarządzanie:

dr Andrzej Kuźnik - 

 

 

Nauczyciele Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie

 

Opiekun Medyczny:

 

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej

mgr Irena Konior - irena.konior@ideaszkola.edu.pl

Podstawy opieki nad osobą chorą, niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej, podstawy anatomii i patologii, zdrowie publiczne:

mgr Teresa Majerska - teresa.majerska@ideaszkola.edu.pl

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, Pracownia Pierwszej Pomocy, Pracownia Umiejętności Zawodowych

mgr Alicja Gęsikowska - alicja.gesikowska@ideaszkola.edu.pl

Technologie informacyjne

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski zawodowy

mgr Aleksandra Szlachta

Psychologia

dr Dariusz Pysz-Waberski

 

Technik Administracji:

Podstawy Prawa Cywilnego

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Postępowanie w Administracji, Podstawy Prawa Administracyjnego

mgr Michał Kotajny - michal.kotajny@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Pracy Pracy

dr Andrzej Kuźnik - andrzej.kuznik@ideaszkola.edu.pl

Pracownia Pracy Biurowej

mgr Katarzyna Adaśko - katarzyna.adasko@ideaszkola.edu.pl

 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Paracy

Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

mgr inż. Jerzy Szynkowski - jerzy.szynkowski@ideaszkola.edu.pl

Zagrożenia w środowisku pracy, Zarządzanie Systemami BHP, Ergonomia w procesie pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy

mgr inż. Renata Kubień - Szynkowska - renata.szynkowska@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Prawa Pracy, Podstawy Prawa Cywilnego

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski zawodowy

mgr Aleksandra Szlachta