KADRA

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcące dla Dorsłych IDEA w Pszczynie

 

Język Polski:

mgr Marianna Kurczab - marianna.kurczab@ideaszkola.edu.pl

mgr Urszula Wadowska - urszula.wadowska@ideaszkola.edu.pl

Matematyka:

mgr Mariola Grajcarek - mariola.grajcarek@ideaszkola.edu.pl

mgr Klaudia Janosz - klaudia.janosz@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski:

mgr Iwona Mrzygłod - iwona.mrzyglod@ideaszkola.edu.pl

mgr Pulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Piotr Toma - piotr.toma@ideaszkola.edu.pl

Przyroda:

mgr inż. Helena Stachurska - helena.stachurska@ideaszkola.edu.pl

Geografia:

mgr Barbara Moroń - barbara.moron@ideaszkola.edu.pl

Informatyka:

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości:

mgr Celina Žaloudik -  celina.zaloudik@ideaszkola.edu.pl

 

Nauczyciele Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie

Trwają pracę nad stroną....

 

Florysta:

 

Opiekun Medyczny:

 

Technik Administracji

 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy