O szkole

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych IDEA

 

Dla osób po gimnazjum, po szkole podstawowej
Czas trwania nauki:   8 semestrów

Dla osób po Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Zawodowej
Czas trwania nauki:   6 semestrów


 

 O SZKOLE

 

  

    Zajęcia odbywają się w formie zaocznej, co drugi weekend
w soboty i niedziele w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, na
ul. Kazimierza Wielkiego 5

     
 

    Słuchacze mogą podejść do egzaminu maturalnego a następnie
mogą podjąć dalszą naukę na dowolnej uczelni lub w naszej szkole
policealnej.

  

    Osobom z dużą przerwą w nauczaniu gwarantujemy możliwość
dodatkowych zajęć,które wspomogą proces kształcenia.
 

     

 Realizowany program nauczania w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych IDEA jest zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej