Matura 2024

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

 

 

EGZAMINY PISEMNE:

 

EGZAMINY USTNE:

 

 

 

Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna