O szkole

Policealna Szkoła
dla Dorosłych IDEA

 

 
Czas trwania nauki: 2 semestry

dla kierunku:
Florysta

 

 
Czas trwania nauki: 3 semestry

dla kierunków:
Technik BHP
  Opiekun Medyczny

 
Czas trwania nauki: 4 semestry

dla kierunku:
Technik Administracji

 

 

 

    O SZKOLE

 

    

    Zajęcia odbywają się w formie zaocznej, co drugi weekend
w soboty i niedziele w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, na
ul. Kazimierza Wielkiego 5

        
   

   Słuchacze mogą podejść do państwowych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbywają
się w naszej szkole

    

   Współpracujemy z różnymi firmami, które umożliwiają naszym
słuchaczom odbycie praktyk zawodowych w trakcie nauki

                                        

  Realizowany program nauczania w Policealnej Szkole dla Dorosłych IDEA jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej